DIPLOMA Fіz reabіlіtatsіya at profesіynih zahvoryuvannyah

Affiliates: 0,8 $how to earn
Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Refunds: 0

Uploaded: 21.12.2014
Content: 41221210050660.doc (1317,5 kB)

Description

ZMІST


Вступ........................................................................................................................4

CHAPTER I SUCHASNІ UYAVLENNYA ABM LІKUVANNYA TA KІNEZOTERAPІYU ailing VІBRATSІYNOYU HVOROBOYU (analіz lіteraturnih Jerel) ... 10

Rozdіl 1 Zagalna characteristic vіbratsіynoї hvorobi that її Find our ...... 10
1.1 Patomorfologіya, etіologіya that pathogenesis vіbratsіynoї hvorobi ...... 11
1.2 Klasifіkatsіya that klіnіchna picture vіbratsіynoї hvorobi ............... 12
1.1.1 Vіbratsіyna hvoroba obumovlena dієyu lokalnoї vіbratsії ... 17
1.3 Lіkuvannya that profіlaktika vіbratsіynoї hvorobi ..................... .20

Rozdіl 2 Zastosuvannya metodіv fіzichnoї reabіlіtatsії ailments on vіbratsіynu hvorobu..24
2.1 Zagalna kіnezoterapіya ... .24
2.2 Fіzіoterapevtichnі methodological lіkuvannya ailing vіbratsіynoyu hvoroboyu ...... .29
2.3 Zastosuvannya kіnezoterapії from ailing to vіbratsіynu hvorobu ......... 32
2.4 Lіkuvalny massage yak efektivnosti zasіb aktivnoї funktsіonalnoї terapії ailments on vіbratsіynu hvorobu ................................................ .35
2.5 of a sanatorium for ailing lіkuvannya vіbratsіynu hvorobu ...... 37

CHAPTER II Vlasna DOSLІDNITSKA ROBOT

Rozdіl 1 Zagalna klіnіchna characteristic ailments on vіbratsіynu hvorobu ......... .39
1.1 Vihіdnі klіnіko-іnstrumentalnі, laboratornі that funktsіonalnі pokazniki have doslіdzhuvanih ailments on vіbratsіynu hvorobu ... 44

Rozdіl 2 Method of doslіdzhennya ............ .50
2.1 Zagalno-klіnіchnі methodological doslіdzhennya ... ..50
2.2 Metodi otsіnki funktsіonalnogo ailments to become vіbratsіynu hvorobu ..... 51
2.2.1 Pulsometrіya that tonometrіya .................................... ..51
2.2.2 Funktsіonalnі Proby otsіnki pratsezdatnostі ailments on vіbratsіynu hvorobu ........................ .53
2.2.3 The frequency dihannya that zhittєva єmnіst legenіv .................. 53
2.2.4 static sample Romberg is the finger-nose dinamіchna koordinatsіyna sample ......... .55
2.2.5 cold test that dermografіzm .............................. ... 55
2.2.6 Kistova dinamometrіya .......................................... ... 56
2.3 Mathematics and randomness method obrobki danih, otrimanih in hodі eksperimentu for St'yudentom ................................................... 57

Rozdіl 3 Hіd Venue of doslіdzhennya ... ..62

Rozdіl 4 Zastosuvannya fіzichnoї reabilitatsiї in kompleksі s medikamentozno terapієyu ailments on vіbratsіynu hvorobu .................. 65

Rozdіl 5 results kompleksnoї vіdnovnoї terapії 72
5.1 Dinamіka zagalno-klіnіchnih pokaznikіv ................................. 76
5.2 Result funktsіonalnih pokaznikіv ... .83

Rozdіl 6 Otsіnka Carrying doslіdzhennya ... .92
Visnovki ............ 101
List vikoristanoї lіteraturi ......... 102

Additional information

VISNOVKI
Vihodyachi s analіzu lіteraturnih Jerel that rezultatіv Vlasna doslіdzhen can skazati scho zasobi fіzichnoї reabіlіtatsії Je neobhіdnim zasobom vіdnovnogo lіkuvannya ailments on BX. Spіlno s medikamentozno lіkuvannyam for Relief fіzichnoї reabіlіtatsії dosyagayutsya Ti zavdannya, yakі boule postavlenі on cob kompleksnoї terapії.
Spirayuchis on otrimanі result Vlasna doslіdzhen mozhna zrobiti nastupnі visnovki:
- Vihodyachi s analіzu lіteraturnih Jerel schodo lіkuvannya ailing BX Treba vіdznachiti scho s metoyu zmenshennya medical navantazhennya, pіdvischennya efektivnostі lіkuvannya in complex terapіyu vklyuchayut zasobi that methodological fіzichnoї reabіlіtatsії. In Suchasnyj lіkuvannі ailments on all BX bіlshu perevagu vіdіgrayut methodological fіzichnoї reabіlіtatsії scho toil polіetіologіchnu dіyu on organіzm, schadny, adhesive character without negatively on vplivu pechіnku, Nirk, zhittєvo vazhlivі bodies.
- Pid vplivom vіdnovnogo lіkuvannya for proponovanoyu our method sposterіgalis pozitivnі zmіni in stanі ailments on BX, Especially in eksperimentalnіy grupі.
- Vnaslіdok complex lіkuvannya s vikoristannyam rozroblenoї techniques fіzichnoї reabіlіtatsії sposterіgalas not tіlki stabіlіzatsіya perebіgu main zahvoryuvannya (vіbratsіynoї hvorobi) ale th zmenshennya proyavіv suputnіh zahvoryuvan for danimi klіnіchnih pokaznikіv (znizilis Skarga on bolі have verhnіh kіntsіvkah, golovnі bolі, bolі have nizhnіh kіntsіvkah, artralgії, "onіmіnnya" brushes nabryakіv verhnіh kіntsіvok, sertsebittya that zapamorochennya) pokraschivsya psihoemotsіyny mill ailments

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)