Каталог
Электронные книги22229

ДИПЛОМНА Фіз.реаб.при судинних захв.гол.мозку (інсульт)

Партнерам: 2 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 19.12.2009
Содержимое: 91219001740563._______.zip (2043,05 Кбайт)

Продавец

Koss60 информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 125,37 руб..

Описание товара

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .............................. 4
ВСТУП .............................. 5
ГЛАВА ІСУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ПРИ СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ……………………………………………………… 7
Розділ 1 Особливості клінічних проявів та перебігу інсульту ……... 7
1.1 Етіологія та патогенез мозкового ішемічного інсульту ..................... 10
1.2 Наслідки та ускладнення інсульту …....................................................12
1.2.1 Паралічі і парези ………………………………………………….12
1.2.2 Постінсультні трофічні порушення та порушення чутливості ..15
1.2.3 Центральний больовий синдром та мовні порушення …………16
1.2.4 Порушення вищих психічних функцій ……………………….…19
1.2.5 Зорові порушення ……………………………………………...…22
Розділ 2 Реабілітація хворих після перенесеного мозкового ішемічного інсульту …….........................................24
2.1 Основні принципи реабілітації ..................................24
2.2 Фактори, що визначають відновлення порушених функцій ………..26
2.3 Фізична реабілітація при рухових порушеннях....................................27

ГЛАВА 2 ВЛАСНА ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА
Розділ 1 Організація та хід проведення дослідження …………….…40
Розділ 2 Методи проведення дослідження .............................................42
2.1 Педагогічні методи дослідження (педагогічний експеримент, педагогічне спостереження) ………………………………………………42
2.2 Тонометрія та пульсометрія …………………………………………..44
2.3 Метод оцінки рухливої функції …………………………………….…45
2.4 Гоніометрія ……………………………………………………………..47
2.5 Метод оцінки психоемоційного стану ………………………………..51
2.6 Математико-статистичний метод обробки даних, отриманих в ході експерименту за Ст´юдентом …………………………………………………..53
Розділ 3 Загальна характеристика осіб, які перенесли мозковий ішемічний інсульт ............................... 58
3.1 Дослідження активної амплітуди руху в осіб, які перенесли мозковий ішемічний інсульт .......................58
3.2 Оцінка рухливих функцій хворих після інсульту ……………………65
3.3 Характеристика психоемоційного стану осіб, які перенесли мозковий ішемічний інсульт ........................ 66
Розділ 4 Застосування програми фізичної реабілітації …………….70
Розділ 5 Динаміка стану осіб, які перенесли мозковий інсульт, під впливом занять фізичною реабілітацією …………………………………...85
Розділ 6 Аналіз та узагальнення результатів дослідження ………....93

ВИСНОВКИ .............................. 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……...............100

Дополнительная информация

ВСТУП

Актуальність. Одним з найнебезпечніших судинних захворювань головного мозку є мозковий інсульт, який щорічно вражає близько 6 млн. осіб в усьому світі, з них більше 175 тис. лише в Україні [29]. Особливо актуальною ця проблема є в Україні, де розповсюдженість цереброваскулярних захворювань і смертність від них є одними з найвищих в Європі. Зростає кількість інсультів серед осіб працездатного віку. У структурі мозкового інсульту ішемічні порушення мозкового кровообігу становлять 80% [5, 23].
Переважна більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, стають неповносправними, а 20–25% з них до кінця життя потребують сторонньої допомоги в повсякденному житті. До праці повертається не більше ніж 10-12% [7].
Питаннями відновлення рухових функцій в хворих, які перенесли мозковий інсульт, займалися багато вітчизняних та зарубіжних дослідників. Однак проблема реабілітації хворих з руховими порушеннями залишається недостатньо вивченою. В ряді вітчизняних методик відновного лікування хворих не враховуються сучасні дані про механізми побудови руху та вироблення стійкої рухової навички, не конкретизовані методи фізичної реабілітації хворих в окремому періоді захворювання. До теперішнього часу не визначені терміни призначення різних засобів відновного лікування при різних за характером та важкості мозкових інсультів, не визначено механізмів відновлення втрачених функцій, відсутні чіткі критерії оцінки ступеню рухових порушень та ефективності фізичної реабілітації, до кінця не встановлено ролі чинників, які впливають на процес відновлення втрачених функцій [5, 6, 13, 24]. У зв’язку з цим вдосконалення системи реабілітаційних заходів, для осіб, які перенесли мозковий інсульт, оцінка ефективності фізичної реабілітації та можливість прогнозування результатів відновлення порушених чи компенсації втрачених рухових функцій є важливою науковою проблемою [31, 33].
Об’єкт дослідження – фізична реабілітація осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.
Предмет дослідження – засоби і методи фізичної реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.
Мета дослідження – розробити методику фізичної реабілітації для осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.
Відповідно до поставленої мети у роботі розв’язували такі завдання:
–узагальнити досвід використання засобів фізичного виховання у фізичній реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.
–визначити ступінь важкості ураження та функціональний стан хворих після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.
–встановити межі фізичного навантаження для хворих осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту в процесі фізичної реабілітації.
–перевірити ефективність розробленої методики фізичної реабілітації осіб після перенесеного мозкового ішемічного інсульту.
Поставлені завдання реалізовували за допомогою таких методів дослідження:
–педагогічні методи дослідження (педагогічний експеримент, педагогічне спостереження);
–збір анамнезу хворих з уточненням місця локалізації ураження, наявності супутніх патологій та захворювань, оцінка функціонального стану (рухові функції);
–тонометрія та пульсометрія;
– гоніометрія;
–метод оцінки психоемоційного стану неповносправних осіб за допомогою міні-дослідження розумового стану;
–методи математичної статистики.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 125,37 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.