Каталог
Электронные книги

Форми (джерела) права

Партнерам: 0,5 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 24.05.2011
Содержимое: 10524130758090.rar (40,51 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29,05 руб..

Описание товара

Курсовая работы (проект).
Раздел: Право
Тема: Форми (джерела) права (архив WinRAR).
Язык: Украинский
К-во страниц: 42

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….3
Розділ1. Поняття, сутність та види форм (джерел) права ………………5
1.1. Форма (джерело) права як науково-правова категорія …………….5
1.2. Правовий звичай як форма права та його характеристика …….…..8
1.3. Характеристика нормативно-правового акту як форми права .…..10
1.4. Правовий прецедент – одна з форм (джерел) права ………………12
1.5. Характеристика нормативно-правовового договору ……………..13
1.6. Правова доктрина як форма (джерело) права ……………………..16
1.7. Сутність релігійно-правової норми як форми (джерела) права ….17
1.8. Міжнародно-правовий акт як форма (джерело) права та його характеристика ………………………………………………………………….18
Розділ 2. Нормативно-правовий акт – основне джерело права України ………………………………………………………………………….21
2.1. Загальна характеристика нормативно-правових актів, їх особливості та ознаки ………………………………………………………….21
2.2. Види і форми нормативно-правових актів ………………………..23
2.3. Аналіз меж та сфер дії нормативно-правових актів ……………...26
2.4. Нормативно-правовий акт як основне джерело системи права України ………………………………………………………………………….29
Розділ 3. Удосконалення системи законодавства на сучасному етапі розвитку України ………………………………………………………………31
3.1. Поняття та сутність системи законодавства України ……………31
3.2. Шляхи та заходи удосконалення системи законодавства України на сучасному етапі розвитку ……………………………………………………..32
Висновки ………………………………………………………………...37
Перелік використаної літератури ………………………………...........40

ВСТУП

Традиційним при вивченні права є розгляд питання про джерела права. В літературі звертається увага на багатозначність і нечіткість цього поняття, а також численність джерел права.
Право сучасної України переживає період оновлення та входження у міжнародний правовий простір. Важливим з огляду на необхідність приведення українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права є вивчення закордонних правового досвіду та правової доктрини. Одна з проблем, яка досліджується сьогодні науковцями, активно обговорюється теоретиками, – проблема джерел та форм права. Проблема ця зумовлена не тільки науковим інтересом, а й важливістю з’ясування особливостей права міждержавних об’єднань, зокрема міжнародного права, що є сьогодні реальністю і конкурує з національним правом.
Актуальність обраної теми обґрунтовується тим, що на сьогодні актуальним і важливим є дослідження як самого феномену “системи законодавства”, так і питання забезпечення дієвості та ефективності системи національного законодавства, яке б відповідало назрілим суспільним потребам. Враховуючи той факт, що система законодавства – це цілісна сукупність усіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів, що являють собою зовнішній вираз системи права, можна говорити, що дослідження, вивчення та характеристика форм (джерел) права, їх удосконалення є невідємною частиної та важливим завданням будь-якої сучасної держави.
Об’єктом дослідження даної роботи виступають форми (джерела) права.
Предметом дослідження є характерні риси, ознаки, особливості форм (джерел) права, а також сучасний стан системи законодавства України.
Метою дослідження є вивчення форм (джерел) права, їх ознак та характеристик, значення для системи законодавства України. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань:
- визначити поняття та сутність форми (джерела) права;
- дослідити принципи існування та функціонування форм (джерел) права в сучасній державі;
- надати класифікацію форм (джерел) права;
- виявити основні ознаки, властиві риси різних видів форм (джерел) права та надати їх характеристику;
- визначити та дослідити основні джерела права України;
- проаналізувати сучасний стан системи законодавства української держави та запропонувати шляхи та засоби щодо її вдосконалення та реформування.
Для досягнення мети були використанні наступні методи: аналітичний, структурно-функціональний, історичний, порівняльний, описовий.
Теоретична значущість роботи полягає в систем

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 29,05 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.