Каталог
Электронные книги22229

Механізм української держави: Питання держави

Партнерам: 0,25 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 23.05.2011
Содержимое: 10523132247383.rar (31,62 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 16,06 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Право
Тема: Механзм української держави: Питання держави (файл WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 29

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ...3
Розділ 1. Механізм держави: поняття, сутність, складові елементи, основи організації та діяльності ...6
1.1. Поняття механізму держави та його складових елементів ...6
1.2. Характеристика основних принципів діяльності державного механізму ...10
1.3. Призначення механізму держави та його співвідношення з апаратом держави ...12
1.4. Напрями вдосконалення функціонування механізму держави у сучасній державі ...15
Розділ 2. Механізм сучасної української держави ...17
2.1. Механізм української держави ...17
2.2. Основні функції механізму та апарату української держави ...22
Висновки ...26
Перелік використаної літератури ...28ВСТУП

Перед кожною державою постає велика кількість завдань, які вона повинна виконати з метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності суспільства, тому проблема зміцнення державного механізму має особливе значення.
Фундаментальні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених дають уявлення про принципи організації державної влади, особливості функціонування державних органів, міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування. Певні аспекти механізму держави, в тому числі поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову аналізували сучасні вітчизняні дослідники: В.Журавський, В.Колісник, В.Котюк, О.Михайленко, В.Прилуцький, П.Рабинович, М.Цвік, С.Шевчук.
Деяким проблемам значення місця і ролі механізму держави в політичному, економічному житті суспільства були присвячені роботі зарубіжних вчених: С.Алексєєва, Р. де Біара, Б.Гурне, М.Марченка, Ф.Сулейманова.
Актуальність цієї теми полягає в значенні механізму держави, можливості його впливу на різні сторони суспільного життя. Соціальна спрямованість держави передбачає розширення сфери її втручання в суспільне життя для вирішення питань макроекономіки, розвитку галузі виробництва, соціального захисту громадян – підтримки і розвитку системи освіти, культурно-освітніх закладів, медицини. Однак з іншого боку розширення впливу держави на суспільні відносини не повинно приводити до тоталітарних зазіхань державної влади, до нехтування правилами, свободами людини і громадянина прерогативами самоврядного у своїй основі суспільства. Розмежування пріоритетів громадянського суспільства і державної влади повинно вирішуватись на рівні конституціоналізму. Так, Конституція України закріплює принципи відповідальності держави перед людиною дії (ч.2 ст.3), обмеження діяльності державної влади і самоврядування законом (ч.2 ст.6; ч.2 ст.19).
Об`єктом дослідження даної роботи є механізм держави як цілісна система.
Предметом дослідження є тенденції та перспективи функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування в умовах формування демократичної, соціальної, правової держави та громадянського суспільства.
Метою дослідження є з`ясування місця й ролі механізму держави в суспільстві. Дослідження проблематики функціонування механізму і апарату держави дає змогу більш предметно аналізувати нові для вітчизняної науки, але надзвичайно актуальні й складні питання його кадрового забезпечення, проходження державної служби, бюрократії.
Відповідно до зазначеної мети в роботі вирішується низка завдань:
• з`ясувати основні принципи діяльності механізму держави;
• уточнити визначення загального поняття механізму держави, розкрити його співвідношення із суспільним терміном “державний апарат”;
• розкрити поняття органу держави, його специфічні ознаки;
• проаналізувати механізм сучасної української держави;
• дослідити діяльність та основні проблеми системи державних органів в сучасних умовах та намітити шляхи їх розв’язання.
Мета та завдання роботи зумовили її методологію. Методологічна основа дослідження ґрунтується на використанні наступних методів: системний метод, який застосовувався при аналізі понять “механізму держави”, “державного органу”, “апарату держави”; метод порівняльно-правового аналізу, за допомогою якого досліджувались питання пов’язані з видами державних органів та їх місцем у правовій систем

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 16,06 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.