Каталог
Электронные книги22229

Партії та вибори

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 31.05.2013
Содержимое: 30501220429617.rar (1354,09 Кбайт)

Описание товара

У енциклопедичному словнику ”Партії та вибори” зібрано більше 1500 термінів та понять, які стосуються політичних виборів, виборчих систем, виборчого законодавства, виборчого процесу та місця у ньому політичних партій. Через розкриття суті відповідних термінів автор подає об’єктивні індикатори європейських механізмів та процедур формування влади, робить порівняльний аналіз європейського досвіду та українських реалій виборчої демократії. У додатках до словника вміщені найважливіші міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються політичних виборів. Словник буде корисним не лише для науковців та фахівців, студентів та викладачів, державних службовців, працівників місцевого самоврядування, партійних працівників та активістів, але й усіх, хто цікавиться політикою.

Дополнительная информация

Шведа Ю. Р. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії: Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

У енциклопедичному словнику ”Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії” зібрано більше 1500 термінів та понять, які стосуються політичних виборів, виборчих систем, виборчого законодавства, виборчого процесу та місця у ньому політичних партій. Через розкриття суті відповідних термінів автор подає об´єктивні індикатори європейських механізмів та процедур формування влади, робить порівняльний аналізєвропейського досвіду та українських реалій виборчої демократії. У дадатках до словника вміщені найважливіші міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються політичних виборів. Словник буде корисним не лише для науковців та фахівців, студентів та викладачів, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, партійних працівників та активістів, але й усіх, хто цікавиться політикою.

ББК Ф 69я20+Х805.26я20
УДК 329 + 324] (031)
Ш 341

Рецензенти:

Бебик В. М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету ”Україна”,
Горбатенко В. П., доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Колодій А. Ф., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Романюк А. С., доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рекомендовано вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 2/5 від 27.05.2009).

Отзывы

1
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.