Каталог
Электронные книги22229

Політичні партії

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 31.05.2013
Содержимое: 30429162941130.rar (810,59 Кбайт)

Описание товара

Політичні партії

Політичні партії та перехід до демократії

Демократія не може існувати без політичних партій. Парламентська демократія це партійна демократія. Для втілення в життя влади народу необхідно об’єднати в єдине ціле його розмаїту політичну волю. В умовах представницької демократії цю функцію виконують політичні партії. Без них демократія є недієздатною.
Партії, як свідчить латинське походження цього слова (від латинського “pars” – частина), є частиною цілого і організовують лише окрему частину політичного спектру. Наявність у суспільстві різноманітних політичних партій відображає той незаперечний факт, що люди від природи різні, мають різні інтереси. За умови парламентської, представницької демократії політичні партії виступають носіями розмаїття ідей та підходів, політичного плюралізму.
Політичні партії намагаються виборювати не відособлені суспільні інтереси, а загальну суспільну волю, що й відрізняє їх від інших політичних інститутів (наприклад груп інтересів). Проте, коли яка-небудь партія починає претендувати на те, що тільки вона одна має право вирішувати, що саме відповідає інтересам усіх громадян, заявляє, що володіє монополією на істину чи патріотизм, це, як свідчить історія, приводить до фатальних суспільних наслідків. У такому розумінні суті політичних партій закладена основна небезпека для демократії.
Це не виключає того, що певні політичні партії можуть надавати пріоритетної підтримки окремим політичним темам чи суспільним секторам. При демократичному правлінні партії є не самоціллю, а засобом реалізації інтересів. Парламентська демократія це така форма суспільного правління, при якій існують інституційні механізми збалансування різних (а то й протилежних) суспільних інтересів. У демократичній державі превалює не одна партія, а партійне керівництво, у державі панує “партійна система”.
Проте навіть рівновага політичних сил у суспільстві не є панацеєю від зловживання владою. Не можна надмірно ідеалізувати політичні партії. При відсутності належних механізмів стримування та противаг, контролю з боку громадськості партії у намаганні досягти максимального суспільного впливу здатні піти досить далеко. Демократії, як про це говорив Р. Міхельс, притаманна тенденція до олігархії. “Визнання організації, – пише він, – це завжди вираження тенденції до олігархії. Суть будь-якої організації (партії, профспілок і т.д.) містить в собі завжди глибоко аристократичні риси. Організаційна машина, яка створює масивні структури, викликає в організованих масах серйозні зміни. Відношеення вождя до мас вона перетворює у свою протилежність. Організація завершує остаточний поділ всякої партії чи профспілки на меншість, що керує і більшість, якою керують. З посиленням організації демократія починає зникати”.
Кандидати, що обираються за пропорційною системою, виборюють насамперед місце в списку, яким розпоряджається партійний апарат, а не голоси виборців. Насправді, обираючи партію, виборець обирає її апарат. За умови пропорційної системи, як зазначав М. Дюверже, партія стає єдиним виборчим округом.
Не можна забувати і застереження М. Острогорського про те, що й в умовах парламентської демократії не завжди вдається подолати відчуження суспільства від управління і державної влади. Він показав, яким чином за наявності рівного виборчого права населення може витіснятися з політичного життя і стати об’єктом маніпулювання партійної еліти (кокусу).
М. Вебер зазначає, що розвиток загального виборчого права приводить до трансформації партій як об’єднань “авторитетних людей” у “партійні машини”, якими керують партійні боси. А це в свою чергу веде до плебісцитарної демократії, яку він ототожнює з “диктатурою”, що базується на емоційності мас. “Таким чином, – пише він, – над парламентом фактично виростає плебісцитарний диктатор, який за допомогою “машини” підкорює собі маси і для котрого парламентарі становлять лише свиту”.

Дополнительная информация

Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія, 2005.- 488 с.

В енциклопедичному словнику ”Політичні партії” зібрано більше 1000 термінів та понять, які стосуються політичних партій. Вони розкривають історію становлення партій, їх місце і роль у житті суспільства, характеристики та типології політичних партій та партійних систем, проблеми теорії політичних партій. Словник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів спеціальності ”політологія”, інших гуманітарних спецільностей, державних службовців, партійних працівників та активістів, усіх, хто цікавиться політикою.

УДК 329 (038)
ISBN 966-8657-03-9

Рецензенти:

Варзар І. М., доктор політичних наук, професор,
Красівський О. Я., доктор історичних наук, професор,
Гринів О. І., доктор філософських наук, професор.

Рекомендовано вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 12/11 від 19 листопада 2003).

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.