Каталог

Прокурорський нагляд в Україні: Підручник

Этот товар закончился. Загляните позже или подпишитесь на уведомление о поступлении товара.


Также попробуйте поискать похожий товар у других продавцов
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 2
Возвратов: 0

Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца GARANT-M больше чем:
100 $скидка5%
показать все скидки
1 $скидка1%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Описание товара

Прокурорський нагляд в Україні: Підручник

Курочка М.Й., Каркач П.М.
К-93 Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / МВС
України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя
незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. -
Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. - 424 с.

У підручнику розглядаються питання сутності прокурорського
нагляду, його мети, завдань і функцій прокуратури, які закріплено
в Конституції України та Законі України "Про прокуратуру".
Підручник рекомендований для студентів юридичних навчальних
закладів, а також для працівників прокуратури.

Зміст
Передмова З
Розділ 1. Сутність, мета і завдання
прокурорського нагляду
1.1. Сутність прокурорського нагляду 5
1.2. Мета і завдання прокурорського нагляду 10
1.3. Система курсу "Прокурорський нагляд в Україні" 12
1.4. Історія органів прокуратури України 14
Розділ 2. Правові основи, функції
та принципи організації діяльності прокуратури
2.1. Правові основи діяльності органів прокуратури 25
2.2. Функції прокуратури 26
2.3. Принципи організації діяльності прокуратури 28
Розділ 3. Система та структура
органів прокуратури України
3.1. Система органів прокуратури 31
3.2. Структура органів прокуратури 32
3.2.1. Структура Генеральної прокуратури України 33
3.2.2. Прокуратури Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя та прирівняні
до них прокуратури 39
3.2.3. Колегії органів прокуратури 39
3.3.4. Міські, районні, міжрайонні та
спеціалізовані прокуратури 41
Розділ 4. Загальні положення
організації роботи в органах прокуратури
4.1. Мета і завдання організації роботи та
діяльності прокуратури 45
4.2. Розподіл службових обов´язків у міській,
районній прокуратурі 48
4.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення
органів прокуратури 57
4.4. Планування роботи міської (районної)
прокуратури 65
4.5. Контроль і перевірка виконання 76
Розділ 5. Кадри органів прокуратури
5.1. Загальна характеристика роботи з кадрами 86
5.2. Добір і розміщення кадрів в
органах прокуратури 90
5.3. Робота з молодими спеціалістами 94
5.4. Атестація працівників прокуратури 97
5.5. Формування резерву кадрів для висунення
на вищі посади 99
5.6. Підвищення кваліфікації
прокурорсько-слідчих кадрів 103
5.7. Присвоєння класних чинів
прокурорсько-слідчим працівникам 107
5.8. Додержання трудової (службової) дисципліни
в органах прокуратури 108
5.9. Соціально-правові ґарантії
працівників прокуратури 111
Розділ 6. Розгляд заяв і скарг
в органах прокуратури
6.1. Сутність і завдання розгляду звернень
в органах прокуратури 115
6.2. Розгляд заяв і скарг в органах прокуратури України... 118
6.3. Нагляд за додержанням і застосуванням
Закону України "Про звернення громадян" 123
Розділ 7. Нагляд за додержанням
і застосуванням законів
7.1. Сутність та завдання нагляду
за додержанням і застосуванням законів 125
7.2. Предмет і межі нагляду за
додержанням і застосуванням законів 127
7.3. Повноваження прокурора при
здійсненні нагляду 129
7.4. Правові засоби реагування прокурора
на порушення законів 132
7.5. Нагляд за додержанням і застосуванням законів
про права і свободи людини та громадянина 137
Розділ 8. Прокурорський нагляд за додержанням
законів про права і свободи неповнолітніх
8.1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням
законів про права і свободи неповнолітніх 144
8.2. Нагляд за додержанням законів про захист соціальних,
майнових і особистих прав неповнолітніх 146
8.3. Нагляд за додержанням законів, спрямованих на
попередження правопорушень неповнолітніх 154
8.4. Нагляд за додержанням законів
при проведенні досудового слідства 157
8.5. Захист прокуратурою прав неповнолітніх
у порядку цівільного судочинства 159
8.6. Нагляд за законністю поміщення дітей і підлітків
до спеціальних установ для неповнолітніх 161
Розділ 9. Підтримання державного обвинувачення в суді
9.1. Сутність і значення державного обвинувачення 165
9.2. Прокурор міста (району) - організатор
державного обвинувачення 178
9.3. Підготовка прокурора до участі
в судовому процесі 181
9.4. Участь

Дополнительная информация

Данная книга, являются собственностью его уважаемых авторов и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Если вы желаете чтоб произведение было удалено пишите мне на имейл.

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.