Supporting notes lektsіy s upravlіnskogo oblіku

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Refunds: 0

Uploaded: 17.10.2011
Content: 11017203627337.rar (203,39 kB)

Description

ЗМІСТ

Тема 1. Сутність управлінського обліку, його мета та завдання
Лекція 1. Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства
Лекція 2. Інструментарій управлінського обліку
Лекція 3. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку
Тема 2. Класифікація витрат діяльності в управлінському обліку
Лекція 1. Основні принципи класифікацій витрат
Лекція 2. Класифікація витрат виходячи з напрямів їх обліку
Тема 3. Системи обліку витрат і калькуляції собівартості
Лекція 1. Методи і принципи калькуляції
Лекція 2. Класифікація методів обліку витрат і собівартості залежно від об´єктів калькуляції
Лекція 3. Класифікація методів обліку витрат і калькуляції собівартості, виходячи з обліку постійних накладних витрат
Тема 4. Аналіз взаємозв´язку витрат, обсягу діяльності і прибутку
Тема 5. Організація управлінського обліку на підприємствах
Лекція 1. Основні принципи організації системи управлінського обліку на підприємствах
Лекція 2. Організація управлінського обліку з використанням системи обліку витрат і доходів за центрами відповідальності
Тема 6. бюджетне планування і контроль
Додатки
Список літератури

Feedback

0
No feedback yet.
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)