Каталог
Электронные книги

Формування потенційного словникового запасу учнів на...

Партнерам: 1 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 22.05.2011
Содержимое: 10522171914677.rar (81,55 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 57,66 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Методика / Методика
Тема: Формування потенційного словникового запасу учнів на основі словоскладання. (архив WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 81 стр
+ Zusammenfassung (Резюме на немецком языке)

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ВСТУП...3
РОЗДІЛ 1 СЛОВОСКЛАДАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ...6
1.1 Слово як предмет дослідження лексикології ...6
1.2 Словоскладення – один з найбільш продуктивних видів словотворення німецької мови ...9
1.3 Структурно-семантичні моделі складних слів в німецькій мові ...16
1.3.1 Характеристика структурних моделей складних слів ...16
1.3.2 Різновиди семантичних моделей складних слів в німецькій мові ...24
РОЗДІЛ 2 ПОТЕНЦІЙНИЙ СЛОВНИК НА ОСНОВІ СЛОВОСКЛАДЕННЯ ..32
2.1 Лінгвопсихологічні основи розуміння невивчених складних слів ...32
2.2 Критерії віднесення складних слів до потенційного словника ...39
2.3 Рівнів складності розуміння складних слів потенційного словника ...41
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗУМІННЮ СКЛАДНИХ СЛІВ ПОТЕНЦІЙНОГО СЛОВНИКА ...46
3.1 Прийоми роботи з навчання розумінню складних слів потенційного словника ...46
3.2 Комплекс вправ для розширення потенційного словника за рахунок розуміння складних слів ...50
3.3 Дослідницька робота з перевірки ефективності розроблених вправ ...61
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...66
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...70
ДОДАТОК ...79

ВСТУП

Однією з основних цілей навчання іноземній мові в середній загальноосвітній школі є читання. Методична система навчання іноземній мові, яка не дає адекватного володіння читанням, не може бути визнана раціональною.
Як показують проведені досліди, програмні вимоги по іноземній мові по цьому виду комунікації ще не виконуються в повному обсязі.
„Одна з основних причин ситуації, яка склалася з читанням полягає в тому, що недостатньо розроблена методика навчання читання як такому виду мовної діяльності, при якій в учнів вироблялося вміння читати не перекладаючи іноземний текст і самостійно працювати з книгою. Отже, однією з основних завдань методики є розробка і рішення цієї проблеми“ [91, с. 25].
В наш час увага методистів направлена на те, щоб вивести читання за межі кола навчальних задач і надати йому комунікативний характер, досягаючи в учнів „зрілого читання“. Особливість сучасного підходу до читання полягає в тому, що воно розглядається я джерело отримання інформації.
Можливість безперекладного розуміння учнями текстів на іноземній мові визнається зараз більшістю як радянських, так і зарубіжних методистів. Але шляхи його досягнення розглядаються по різному. Деякі методисти вважають, що безперекладного розуміння прочитаного можливо досягти завдяки постійному читанню. Однак більш розповсюджена точка зору про необхідність спеціального ціленаправленого навчання безпосередньому розумінню прочитаного [9, 21, 31, 53]. З цією метою вивчаються різного роду труднощі, які стоять перед учнями при оволодінні читанням текстів на іноземній мові. Однією з них є невивчені лексичні одиниці, які містяться в тексті. Перед методикою стоїть завдання пошуку ефективних шляхів формування пасивного словникового запасу школярів.
В методиці з’явився ряд досліджень, присвячених проблемі формування словника школяра. Учні можуть розуміти не всі невивчені одиниці, а тільки ті, значення яких так чи інакше мотивовано або які знаходяться в контекстуальних умовах, які сприяють їх розумінню. Перші, тобто, мотивованість яких є передумовою для їх семантичної виводимості, в методиці відносять до потенційного словника. Це велика кількість інтернаціональних, конвертованих похідних, складних, багатозначних слів і фразеологічних одиниць.
Наша робота ставить своєю метою дослідження проблеми формування потенційного словникового запасу школярів за рахунок розвитку вмінь розкривати значення невивчених складних слів. До джерела потенційного словника, сформованого на основі словоскладання, ми відносимо виводимі учнями невідомі значення складних слів. Велика питома вага складних слів в словниковому складі німецької мови, їх використання в різних стилях мови висувають на перший план проблему навчання розумінню невивчених значень складних слів.
Актуальність досліджуваної проблеми цим не вичерпується. Завдання школи – навчити учнів самостійно працювати над іншомовними текстом

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 57,66 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.