Каталог
Электронные книги22229

МАУП. Контрольна робота. Теорія ймовірності. 7 завдань.

Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 05.03.2013
Содержимое: 30305143448980.zip (82,02 Кбайт)

Описание товара

Завдання:

1.З карток, які складають слово «менеджмент», навмання вибирають одну. Визначити ймовірність того, що на ній буде написана буква: а) «е»; б) «ж»; в) «м».

2.Імовірність несплати податку для кожного із 700 підприємців становить 0,3. Визначити імовірність того, що не сплатять податки не менше 150 і не більше 500 підприємців.

3.Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт Х. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини:
а) математичне сподівання М(Х);
б) дисперсію D(Х);
в) середнє квадратичне відхилення Х.

4.Знаючи, що випадкова величина Х підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами n=4, p=0,3, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики:
а) математичне сподівання М(Х);
б) дисперсію D(Х);
в) середнє квадратичне відхилення Х.

5.Побудувати графік функції щільності розподілу неперервної випадкової величини Х, яка має нормальний закон розподілу з математичним сподіванням М(Х)=а і проходить через задані точки:

6.Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень).
–Скласти варіаційний ряд вибірки.
–Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів.
–Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне, дисперсію та ексцес варіаційного ряду.

7.Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки:
хі24891015171820
mi478121510653

Дополнительная информация

Файл Microsoft Word, 20 страниц, упакованный WinZip-ом

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.