Каталог
Электронные книги

Метафори у німецьких романтичних казках

Партнерам: 0,5 $ — как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 1
Возвратов: 0

Загружен: 23.05.2011
Содержимое: 10523131702763.rar (38,5 Кбайт)

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 28,66 руб..

Описание товара

Курсовая работа (проект).
Раздел: Немецкий язык и литература / Німецька мова та література
Тема: Метафори у німецьких романтичних казках. (файл WinRAR)
Язык: Украинский
К-во страниц: 33

Дополнительная информация

ЗМІСТ

Вступ ...3
Розділ 1. Німецька романтична казка як жанр малої прози ...5
1.1. Поняття жанру літератури, визначення, сутність та види казок ...5
1.2. Особливі ознаки німецьких романтичних казок ...10
Розділ 2. Теоретичні та методологічні основи дослідження метафор ...13
2.1. Різноманітність підходів до вивчення метафори ...13
2.2. Визначення та сутність терміну «метафора», основні типи її класифікації ...15
2.3. Характеристика когнітивного підходу до вивчення метафори ...19
Розділ 3. Метафори у німецьких романтичних казках: їх аналіз та характеристика ...24
Висновки ...32
Перелік використаної літератури ...33

ВСТУП

Таємниця метафори залучала до себе найбільших мислителів від Аристотеля до Руссо й Гегеля й далі до Э. Кассирера, X.Ортеги-і-Гассета й багатьох інших. Вивчення метафори актуально, воно стає усе більше інтенсивним і швидко розширюється, захоплюючи різні області знання - філософію, логіку, семіотику, риторику й т.д. Інтерес до метафори сприяв вивченню взаємодії названих напрямків наукової думки.
Метафора наочно представляє те, що не є очевидним, розкриває нові властивості давно знайомих об´єктів, породжує нові когнітивні асоціації, формуючи модель сприйняття дійсності. Іншими словами, метафора збагачує наші уявлення про світ, що дозволяє досягти самих віддалених ділянок концептуальної системи.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що метафори розглядаються в когнітивному аспекті з позицій їх використання та вживання у німецьких романтичних казках, як засоби відображення романтичного світу та німецького романтичного дискурсу.
Об’єктом дослідження даної роботи виступають метафори у німецьких романтичних казках.
Предметом дослідження є особливості побудови та використання різноманітних видів метафор у текстах казок німецьких романтиків.
Метою дослідження є виявлення та дослідження когнітивних особливостей метафори в німецьких романтичних казках. Мета дослідження обумовила низку поставлених завдань:
- визначити поняття німецької романтичної казки;
- проаналізувати явище метафоризації та різні підходи щодо його вивчення;
- дослідити існування різних видів метафор в німецьких романтичних казках;
- дати характеристику основним видам метафоризації, що є наявними в текстах казок німецьких романтиків;
- виявити особливості функціонування метафор у німецьких романтичних казках.
Для досягнення мети були використанні наступні методи: дескриптивний, порівняльний, аналітичний та структурно-функціональний.
Теоретична значущість роботи полягає в систематизації та узагальненні знань про метафори та німецькі романтичні казки, а також використання засобу метафоризації в створенні німецьких романтичних казок.
Практична цінність роботи полягає в можливості використання результатів дослідження для поглибленого вивчення явища метафоризації та дослідження німецького романтичного дискурсу, а також для подальших наукових та дослідницьких робіт в зазначених галузях.

Отзывы

1
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 28,66 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.com) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.com о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.