Каталог
Электронные книги22229

Вплив трудової міграції на формування ринку інтелект...

Партнерам: 1 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Возвратов: 0

Загружен: 14.05.2011
Содержимое: 10514105703793.doc (1444,5 Кбайт)
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца iQbox больше чем:
100 $скидка20%
50 $скидка10%
25 $скидка5%
Если вы хотите узнать размер скидки, укажите свой email:

Продавец

iQbox информация о продавце и его товарах
offlineЗадать вопрос

За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 63,91 руб..

Описание товара

Дипломный проект (работа).
Раздел: Международные экономические отношения / Міжнародні економічні відносини
Тема: Вплив трудової міграції на формування ринку інтелектуальних трудових ресурсів України.
Язык: Украинский
К-во страниц: 131

Дополнительная информация

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ...8
ВСТУП...9
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ...15
1.1. Міжнародна міграція робочої сили та ринок праці в системі глобального світового господарства...15
1.2. Економічна сутність інтелектуального потенціалу країни...28
1.3. Методологічні основи дослідження міграційних процесів та їх впливу на соціально-економічний розвиток держави...39
Висновки до розділу 1...46
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРУДОВ ОЇ МІГРАЦІ Ї В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА РИНОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ КРАЇНИ...49
2.1. Характерні риси та особливості трудової міграції в Україні...49
2.2. Аналіз змін у складі інтелектуального потенціалу України та факторів міграції її інтелектуальних трудових ресурсів...58
2.3. Сучасний стан ринку інтелектуальних трудових ресурсів України...72
Висновки до розділу 2...84
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ МІГРАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ...85
3.1. Наслідки й перспективи міграції інтелектуальних ресурсів України...85
3.2. Шляхи зменшення міграції висококваліфікованих спеціалістів за кордон та заходи щодо розвитку інтелектуального потенціалу України...94
Висновки до розділу 3...107
ВИСНОВКИ...109
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...112
ДОДАТКИ...121

РЕФЕРАТ

Магістерська робота: 111 стор., 7 рисунків, 8 таблиць, 11 додатків, 109 джерел.

Об´єкт дослідження – інтелектуальний потенціал держави та ринок інтелектуальних трудових ресурсів України, який формується та розвивається в умовах інтернаціоналізації та глобалізації світогосподарських зв´язків.

Мета роботи – виявлення впливу трудової міграції на ринок інтелектуальних трудових ресурсів України, а також шляхів оптимізації міграції висококваліфікованої робочої сили.

Методи дослідження: структурно-функціональний, метод комплексного підходу, історичний, логічний метод, методи кількісного аналізу, порівняльний метод, метод групування, метод середніх величин та метод експертних оцінок.

У дослідженні наведено узагальнення наукової проблеми щодо міжнародної трудової міграції інтелектуальних ресурсів світу і нове вирішення оптимізації її впливу на соціально-економічний розвиток країн. Реалізація поставленої мети була досягнута із застосуванням цілого комплексу взаємодоповнюючих методів економічних досліджень та полягає у тому, що були сформульовані особливості та характерні риси трудової міграції висококваліфікованих спеціалістів, її вплив на стан ринку інтелектуальних трудових ресурсів України; розкритті сутність та значущість інтелектуального потенціалу країни; виявленні основні фактори та наслідки міграції; запропоновані заходи щодо подальшого зміцнення й розвитку, а також зменшення відтоку інтелектуального потенціалу держави.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ, РИНОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ, ВИСОКОКВАЛІФІКОВАН И СПЕЦІАЛІСТИ, НАУКОВЦІ , ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ, СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах розширення світогосподарських зв ´ язків міжнародна трудова міграція з часом набула глобального характеру. Разом з тим, незважаючи на її масштаби, сучасна наука не має сьогодні єдиної концепції щодо її дослідження . Це можна було б пояснити тим, що міграція одночасно є віддзеркаленням різноманітних аспектів суспільного життя: економіки, демографії, соціології, політики, права. Однак, з іншого боку, і це є характерною особливістю для України, аналіз розмірів і тенденці й міжнародної міграції робочої сили ускладнений недосконалістю його інформаційного та статистичного забезпечення, відсутністю уніфікованих національних і міжнародних показників, які здебільшого носять фрагментарний і залежний від контексту публікацій характер.

Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції в Україні актуалізує її дослідження як явища, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, демографії та інших стор

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
За положительный отзыв о купленном товаре продавец предоставит вам подарочную карту на сумму 63,91 руб..
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.